تست این تست باشه

سلام وقت بخیر خوبی چه خبر باشه که این طور هم نخواد بود :)

 

 now we write english  and test it what the fuck

now fuck

سلام :)

 

print ("hello world ")