پاک کردن کانتینر، ایمیج ،ولیوم بلااستفاده در داکر

سلام و قت بخیر

چگونه میتوانیم در داکر کانتیر و ایمیج و ولیوم خود رو پاک کنیم 

خیلی راحت

پاکسازی همه تصاویر ، ظروف ، حجم ها و شبکه های بلااستفاده 

docker system prune -a

برای دیدن جزییات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.